×
  • WT1-3.OT12, Wilton Tower, 71/3 Nguyen Van Thuong Str., Binh Thanh Dist., HCMC
  • +84 8 3518 0161 - 0932 706 990

MY HOLIDAY

Tư vấn 24/7 mọi thông tin về voucher

MY HOLIDAY

WT1-3.OT12, Wilton Tower, 71/3 Nguyen Van Thuong Str., Ward 25, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
Điện Thoại: +84 8 3518 0161 - Hotline : 0932 706 990
Fax: +84 8 3518 0164 - 3518 0938
Email: myholiday@gmail.com

Yêu cầu đặt Voucher

Check In
Check out